Podatki o prijavah

Obdobje 1.1.2022 – 31.3.2022

Število prejetih pobud oz. zahtev: 10 Število disciplinskih postopkov: 14 in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 5 Število izrečenih ukrepov: 2 oz. sprejetih mnenj: 4 Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top