Zbor odv. kandidatov

V okviru Odvetniške zbornice Slovenije deluje tudi Zbor odvetniških kandidatov (zbor). Članstvo v zboru pridobi vsak odvetniški kandidat z vpisom v imenik odvetniških pripravnikov. Po statutu zbor odvetniških kandidatov sestavljajo vsi odvetniški kandidati, ki so vpisani v imenik odvetniških kandidatov. Na dan 17. 4. 2023 zbor šteje 172 članov.

Pretežno delovanje zbora je razdeljeno na štiri področja, in sicer:

– skrb za izobraževanje članov,
– aktivno udeležbo pri dajanju predlogov in pobud v zvezi s statusom odvetniškega kandidata,
– mednarodno povezovanje s sorodnimi organizacijami in
– organiziranje družabnih srečanj.

Zbor ima svojega predsednika  in dva člana izvršilnega odbora. Sedanja predsednica je Nina Terglav.

Zbor odvetniških kandidatov skliče predsednik zbora večkrat na leto, da tako ostale kandidate seznani z novostmi na področju opravljanja kandidatske prakse in z delovanjem UO OZS, saj je predsednik zbora skladno Statutu OZS vabljen na seje UO. Na sejah zbora odvetniški kandidati izmenjujejo izkušnje, obravnavajo strokovna vprašanja in oblikujejo svoja stališča ter predloge, ki jih posredujejo pristojnim organom znotraj ali izven OZS.

Poleg uradnega zasedanja zbora se kandidati enkrat letno srečujejo tudi na “dnevu odvetniških kandidatov”. Slednji izpostavlja predvsem družabno noto.

Scroll to Top