Organi zbornice in vodstvo

Organi zbornice:

1. Skupščina
2. Upravni odbor
3. Predsednik zbornice
4. Nadzorni odbor 
5. Disciplinski tožilec 
6. Disciplinska komisija I.stopnje 
7. Disciplinska komisija II.stopnje 
8. Disciplinsko sodišče

Pristojnosti organov so določene v Statutu Odvetniške zbornice Slovenije.

Upravni odbor:

Andreja DAJČMAN, Živa DROL NOVAK, Slavko FARTELJ, Giani FLEGO, Timon HREN, Andrej JANEŽIČ, Petra JANŽELJ, Klavdija KERIN, Alenka KOŠOROK HUMAR, Tanja MARUŠIČ, Uroš MIKLIČ, Pavle PENSA, Uroš POGAČNIK, Gregor RESNIK, Lara SAVNIK, Tatjana SITAR, Nina ŠELIH, Boštjan ŠTRASNER, Blaž ŠTUMPFL, Luka ŠVAB, Rok TRBOVC, Maruša VARL, Mojca VELJKOVIČ, Ljuba ZUPANČIČ ČOKERT

Predsednik zbornice:

Janez STARMAN

Podpredsednika zbornice:

Aleksander CMOK in Luka GABERŠČIK

Nadzorni odbor:

Lea LOKAN IVANČIĆ, Katarina Lina NAGODE GOGALA, Jasna SIMČIČ

Disciplinski tožilec:

mag. Mitja JELENIČ NOVAK

Namestniki disciplinskega tožilca:

Katarina ČEČ LABERNIK, Uroš PAVLINA, mag. David POGOREVC, Borut MARKOŠEK

Predsednik disciplinske komisije I.stopnje:

Mitja INKRET

Člani disciplinske komisije I. stopnje:

Manuela BENCAK, Neva ČOKERT, Klaudija GABER, Klemen GOLOB, Iva INKRET MARKOVINOVIČ, mag. Simon KARLOVŠEK, Peter MALIS, Metka MATJAŠIČ ŠERDONER, Tatjana MEDIC, Jernej RADEŽ, Jurij REDEK, Katja SELJAK VARGA, Nejc SETNIKAR, Žiga ŠRIBAR, Nina ŠKRLEC ŠTUMBERGER

Predsednik disciplinske komisije II.stopnje:

Bojan MAKOVEC

Člani disciplinske komisije II. stopnje: 

Vesna BAJEC, Gorazd BALAŽIC, Mitja BARTENJEV, Jure DEBEVEC, mag. Nataša MLAKAR SUKIČ, Mojca NEUDAUER MEGLIČ, Anton NOSAN, mag. Maja PRODAN JURIČ, Matjaž ŠALOVEN, mag. Miha ŠIPEC, Rok ŠONC, dr. Miha ŠOŠIĆ,  Anja ŠTROVS, Petra VALENTINČIČ,  Dragica VUGA

Disciplinsko sodišče:

člani:
Damir IVANČIĆ, Igor SMOLEJ, mag. Cvetka ŽIROVNIK
namestniki članov:
Luka DIVJAK, Gregor SIMONITI, Kristjan ŽALEC
in dva vrhovna sodnika kot zunanja člana.

Komisija za etiko:

predsednica:
Živa DROL NOVAK
člana:
Tatjana AHLIN
mag. Dejan GRACER
nadomestni člani:
Giani FLEGO
Rija KRIVOGRAD
Pavle PENSA

Lista mediatorjev za mediacijo pri zbornici v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku ali odv. družbi:

1. odvetnica Tatjana AHLIN
2. odvetnica Katarina BENEDIK
3. odvetnica Vlasta ČULAP
4. odvetnica Anka KENDA ORAŽEM
5. odvetnik Matic KLEMENČIČ
6. odvetnica Urša KLEP VOLK
7. odvetnica Anja LAMUT
8. odvetnica Irina MÄCHTIG
9. odvetnica Andreja MEDVED
10. odvetnica Katarina NEMEC
11. odvetnica Tamara PAVLIN
12. odvetnica Iris PENSA
13. odvetnik Andrej PERME
14. odvetnica mag. Helena POLIČ KOSI
15. odvetnica Maja RAMŠAK
16. odvetnik Andrej RANT
17. odvetnica Breda RAZDEVŠEK
18. odvetnik Andrej RAZDRIH
19. odvetnica dr. Tjaša STROBELJ
20. odvetnica Judita SVETINA
21. odvetnik Martin ŠAFAR
22. odvetnica Vesna ŠAFAR
23. odvetnik Marko ŠTAMCAR
24. odvetnica Irena URBANC
25. odvetnica dr. Nana WEBER
26. odvetnica Špela ZAMLJEN
27. odvetnica Ljubica ZUPANČIČ ČOKERT

Scroll to Top