Organi zbornice in vodstvo

Organi zbornice:

1. Skupščina
2. Upravni odbor
3. Predsednik zbornice
4. Nadzorni odbor 
5. Disciplinski tožilec 
6. Disciplinska komisija I.stopnje 
7. Disciplinska komisija II.stopnje 
8. Disciplinsko sodišče

Pristojnosti organov so določene v Statutu Odvetniške zbornice Slovenije.

Upravni odbor:

Andreja DAJČMAN, Katarina EMERŠIČ POLIČ, Slavko FARTELJ, Giani FLEGO, Timon HREN, Andrej JANEŽIČ, Petra JANŽELJ, Klavdija KERIN, Alenka KOŠOROK HUMAR, Miha KUNIČ, Tanja MARUŠIČ, Uroš MIKLIČ, Jožef Klavdij NOVAK, Pavle PENSA, David PREMELČ, Gregor RESNIK, Lara SAVNIK, Tatjana SITAR, Boštjan ŠTRASNER, Blaž ŠTUMPFL, Luka ŠVAB, Rok TRBOVC, Maruša VARL, Mojca VELJKOVIČ

Predsednik zbornice:

Janez STARMAN

Podpredsednika zbornice:

Aleksander CMOK in Luka GABERŠČIK

Nadzorni odbor:

Dušan DORNIK ml., Matjaž MEDLE, Katarina Lina NAGODE GOGALA

Disciplinski tožilec:

mag. Mitja JELENIČ NOVAK

Namestniki disciplinskega tožilca:

Sanda AĆIMOVIĆ, Borut MARKOŠEK, Uroš PAVLINA, mag. David POGOREVC, Petra PRIMIC PETROV

Predsednik disciplinske komisije I.stopnje:

Mitja INKRET

Člani disciplinske komisije I. stopnje:

Manuela BENCAK, Darja BOBNAR, Matic CMOK, Katarina ČEČ LABERNIK, Lea FLORJANČIČ, Klemen GOLOB, Ivo GRLICA, Zvonko IRT, Tina PODGORNIK, Jernej RADEŽ, Jurij REDEK, Nejc SETNIKAR, dr. Andreja STRNAD, Nina ŠKRLEC ŠTUMBERGER, Lilit ZAVAŠNIK

Predsednik disciplinske komisije II.stopnje:

Bojan MAKOVEC

Člani disciplinske komisije II. stopnje: 

Viktorija BADOVINAC ŠVARC, Jure DEBEVEC, mag. Simon KARLOVŠEK, Tatjana MEDIC, Mojca NEUDAUER MEGLIČ, Anton NOSAN, mag. Miha ŠIPEC, Rok ŠONC, dr. Miha ŠOŠIĆ, Matej ŠPORAR, Žiga ŠRIBAR, Anja ŠTROVS, Valter URBANČIČ, Petra VALENTINČIČ, Klementina ZEME

Disciplinsko sodišče:

člani:
Damir IVANČIĆ, Igor SMOLEJ, mag. Cvetka ŽIROVNIK
namestniki članov:
Luka DIVJAK, Gregor SIMONITI, Kristjan ŽALEC
in dva vrhovna sodnika kot zunanja člana.

Komisija za etiko:

predsednica:
Živa DROL NOVAK
člana:
Tatjana AHLIN
mag. Dejan GRACER
nadomestni člani:
Giani FLEGO
Rija KRIVOGRAD
Pavle PENSA

Lista mediatorjev za mediacijo pri zbornici v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku ali odv. družbi:

1. Nataša CEHTL
2. Iva INKRET MARKOVINOVIČ
3. Barbara MARKEŽIČ
4. Nataša MLAKAR SUKIČ
5. Tamara PAVLIN
6. Sabina SMOLEJ
7. dr. Andreja STRNAD
8. Marko ŠTAMCAR
9. Ljuba ZUPANČIČ ČOKERT

Scroll to Top