Območni zbori

Območni zbori odvetnikov se oblikujejo za območja sodnih okrožij. Območni zbor sestavljajo odvetniki z območja zbora ter odvetniški kandidati in pripravniki, ki delajo pri njih in ki sodelujejo pri delu zbora brez pravice glasovanja. Članstvo v območnem zboru je obvezno. Območnih zborov je 11: 

 • Celje
 • Koper
 • Kranj
 • Krško
 • Ljubljana
 • Maribor
 • Pomurje
 • Nova Gorica
 • Novo mesto
 • Ptuj
 • Slovenj Gradec

Območni zbor Celje

Predsednik: mag. ANDREJ JANEŽIČ

Seznami odvetnikov

Brezplačna pravna pomoč (posodobljeno 18. 10. 2023)

Seznam zagovornikov v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (posodobljeno 6.7.2023)

Seznam usposobljenih zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 3. odst. 452. b člena ZKP (posodobljeno 22. 11. 2023)

Območni zbor Krško

Predsednica: KLAVDIJA KERIN

Seznami odvetnikov (ažurirano 23. 11. 2023)

Brezplačna pravna pomoč(posodobljeno 6. 10. 2023)

Seznami zagovornikov v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (posodobljeno 6. 10. 2023)

Seznam usposobljenih zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 3. odst. 452. b člena ZKP(posodobljeno 23. 11. 2023)

Območni zbor Maribor

Predsednica: ANDREJA DAJČMAN

Seznami odvetnikov 

Brezplačna pravna pomoč (Posodobljeno 11. 9. 2023)

Zagovorniki v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (Posodobljeno 11. 9. 2023)

Seznam usposobljenih zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 3. odst. 452. b člena ZKP(posodobljeno 22. 11. 2023)

Območni zbor Novo mesto

Predsednica: VESNA BAJEC

Seznami odvetnikov (ažurirani 23. 11. 2023)

Zagovorniki v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (posodobljeno 16.6.2023)

Brezplačna pravna pomoč(posodobljeno 10.10.2023)

Seznam usposobljenih zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 3. odst. 452. b člena ZKP(posodobljeno 23. 11. 2023)

Območni zbor Slovenj Gradec

Predsednik: DAVID POGOREVC

Seznam odvetnikov

Brezplačna pravna pomoč (posodobljeno 23.11.2023)

Seznam zagovornikov v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (posodobljeno 19.6.2023)

Seznam usposobljenih zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 3. odst. 452. b člena ZKP (posodobljeno 23.1.2023)

Scroll to Top