Prijave – Obdobje 1.10.2023 – 31.12.2023

Število prejetih pobud oz. zahtev: 2

Število disciplinskih postopkov: 23

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 8

Število izrečenih ukrepov: 5

oz. sprejetih mnenj: 4

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top