Objave po 31. in 60. členu zakona o odvetništvu

Izbrisi po 3., 4. ali 9. tč. 1. odst. in po 2. odst. 30. člena ZOdv

Več…

Izrečeni pravnomočni disciplinski ukrepi – objava odločb

Več…

Dokončna mnenja Komisije za etiko

Več…

Podatki o prijavah

Več…

Sestava disciplinskih organov in organov za presojo kršitev Kodeksa odvetniške poklicne etike

Disciplinski tožilec OZS: odvetnik mag. Mitja JELENIČ NOVAK Namestniki disciplinskega tožilca: odvetnica Sanda AČIMOVIĆ, odvetnik Borut MARKOŠEK, odvetnik Uroš PAVLINA, odvetnik mag. David...

Več…

Scroll to Top