Objave po 31. in 60. členu zakona o odvetništvu

Obdobje 1.7.2022 – 30.9.2022

Število prejetih pobud oz. zahtev: 3 Število disciplinskih postopkov: 16 in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 13 Število izrečenih ukrepov: 1 oz. sprejetih mnenj: 6 Število zastaranih postopkov: 0

Obdobje 1.4.2022 – 30.6.2022

Število prejetih pobud oz. zahtev: 3 Število disciplinskih postopkov: 9 in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 2 Število izrečenih ukrepov: 2 oz. sprejetih mnenj: 5 Število zastaranih postopkov: 1

Scroll to Top