Objave po 31. in 60. členu zakona o odvetništvu

Obdobje 1.1.2023 – 31.3.2023

Število prejetih pobud oz. zahtev: 16 Število disciplinskih postopkov: 4 in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 6  Število izrečenih ukrepov: 5 oz. sprejetih mnenj: 3 Število zastaranih postopkov: 1

Obdobje 1.7.2022 – 30.9.2022

Število prejetih pobud oz. zahtev: 3 Število disciplinskih postopkov: 16 in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 13 Število izrečenih ukrepov: 1 oz. sprejetih mnenj: 6 Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top