Objave po 31. in 60. členu zakona o odvetništvu

Obdobje 1.4.2022 – 30.6.2022

Število prejetih pobud oz. zahtev: 3 Število disciplinskih postopkov: 9 in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 2 Število izrečenih ukrepov: 2 oz. sprejetih mnenj: 5 Število zastaranih postopkov: 1

Obdobje 1.1.2022 – 31.3.2022

Število prejetih pobud oz. zahtev: 10 Število disciplinskih postopkov: 14 in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 5 Število izrečenih ukrepov: 2 oz. sprejetih mnenj: 4 Število zastaranih postopkov: 0

Načelno mnenje Komisije za etiko v zvezi z informiranjem javnosti o odvetniški dejavnosti in prepovedjo reklamiranja odvetniške dejavnosti (druga alineja drugega odstovka 23. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike)

Načelno mnenje Komisije za etiko v zvezi z informiranjem javnosti o odvetniški dejavnosti in prepovedjo reklamiranja odvetniške dejavnosti (druga alineja drugega odstovka 23. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike)

Sestava disciplinskih organov in organov za presojo kršitev Kodeksa odvetniške poklicne etike (za obdobje april 2018-april 2021)

Disciplinski tožilec OZS: mag. Mitja JELENIČ NOVAK Namestniki disciplinskega tožilca: Katarina ČEČ LABERNIK, Ula TOMADUZ, Uroš PAVLINA, mag. David POGOREVC, Borut MARKOŠEK Disciplinska komisija prve stopnje: Predsednik disciplinske komisije I.stopnje: Mitja INKRET Člani disciplinske komisije I. stopnje: Manuela BENCAK, Neva ČOKERT, Klaudija GABER, Klemen GOLOB, Iva …

Sestava disciplinskih organov in organov za presojo kršitev Kodeksa odvetniške poklicne etike (za obdobje april 2018-april 2021) VEČ…

Načelno mnenje v zvezi s sodelovanjem odvetnikov s tretjimi osebami pri pridobivanju strank (23. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike)

Načelno mnenje v zvezi s sodelovanjem odvetnikov s tretjimi osebami pri pridobivanju strank (23. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike)

Scroll to Top