Objave po 31. in 60. členu zakona o odvetništvu

Obdobje 1.4.2023 – 30.6.2023

Število prejetih pobud oz. zahtev: 2 Število disciplinskih postopkov: 9 in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 3 Število izrečenih ukrepov: 3 oz. sprejetih mnenj: 6 Število zastaranih postopkov: 1

Obdobje 1.1.2023 – 31.3.2023

Število prejetih pobud oz. zahtev: 16 Število disciplinskih postopkov: 4 in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 6  Število izrečenih ukrepov: 5 oz. sprejetih mnenj: 3 Število zastaranih postopkov: 1

Scroll to Top