Zbor odv. pripravnikov

V okviru Odvetniške zbornice Slovenije deluje, skladno njenemu Statutu, tudi Zbor odvetniških pripravnikov (zbor). Članstvo v zboru pridobi vsak odvetniški pripravnik z vpisom v imenik odvetniških pripravnikov. Na dan 17. 4. 2023 zbor šteje 216 članov.

Po pravilih dela zbora so njegove pristojnosti naslednje:

–          obravnava vprašanja, ki se tičejo dela in položaja odvetniških pripravnikov,

–          daje predloge in pobude Upravnemu odboru in Skupščini zbornice za urejanje teh vprašanj,

–          skrbi za izobraževanje članov, ter

–          skrbi za povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.

Zbor ima svojega predsednika, dva podpredsednika ter še dva člana izvršilnega odbora, vsi skupaj pa predstavljajo tako pet članski izvršilni odbor zbora. Sedanji predsednik je Ajas Midžan.

Zbor odvetniških pripravnikov skliče predsednik zbora večkrat na leto, da tako ostale pripravnike seznani z novostmi na področju opravljanja pripravništva in z delovanjem UO OZS, saj je predstavnik zbora skladno Statutu OZS vabljen na seje UO, kadar ta obravnava vprašanja, ki se nanašajo na delo in položaj odvetniških pripravnikov.  

Na sejah zbora pripravniki izmenjujejo izkušnje, obravnavajo strokovna vprašanja in oblikujejo svoja stališča ter predloge, ki jih posredujejo pristojnim organom znotraj ali izven OZS.

Scroll to Top