Prijave – obdobje 1. 4. 2024 – 30. 6. 2024

Število prejetih pobud oz. zahtev: 3

Število disciplinskih postopkov: 6

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 1

Število izrečenih ukrepov: 6

oz. sprejetih mnenj: 6

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top