2. val (oktober 2020-marec 2021)

ZIUPOPDVE

(5.1.2021) Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (5.1.2021) Obvestilo Ministrstva za pravosodje in seznanitev s ključnimi določbami ZIUPOPDVE (5.2.2021) Dopis MP- podaljšanje odloga izvršbe do 17.3.2021 (17.3.2021) Dopis MP – ZIUPOPDVE- ponovno podaljšanje ukrepa odloga izvršbe do …

ZIUPOPDVE VEČ…

Začasno prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

(20.11.2020) Sklep Vlade RS o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, z dne 19.11.2020 (18.12.2020) Sklep Vlade RS o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, z dne 16.12.2020 (21.12.2020) …

Začasno prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom VEČ…

Pravniški državni izpit

(1.12.2020) Dopis OZS- Poziv MP k oblikovanju jasne strategije opravljanja pravniškega državnega izpita in rednega obveščanja (9.12.2020) Odgovor CIP MP na poziv OZS k oblikovanju jasne strategije opravljanja pravniškega državnega izpita in rednega obveščanja

Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

(13.11.2020) Odredba Vrhovnega sodišča RS z dne 13.11.2020 (7.1.2021) Odredba VS RS o spremembi in dopolnitvi Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih z dne 7.1.2021 (11.1.2021) Dopis MP-  Sklep Vlade o začasnem prenehanju teka rokov (28.1.2021) Odredba VS RS o posebnih …

Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije VEČ…

Poslovanje sodišč v času razglašene epidemije

(19.10.2020) Dopis OZS – VS RS, MP (19.10.2020) Dopis OZS- zaprosilo za takojšen sestanek (20.10.2020) Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (28.10.2020) Dopis OZS vsem sodiščem v zvezi s preklici obravnav in izvajanjem ukrepov (29.10.2020) Dopis …

Poslovanje sodišč v času razglašene epidemije VEČ…

Scroll to Top