Prijave – obdobje 1. 1. 2024 – 31. 3. 2024

Število prejetih pobud oz. zahtev: 6

Število disciplinskih postopkov: 14

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 8

Število izrečenih ukrepov: 5

oz. sprejetih mnenj: 0

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top