Prijave – Obdobje 1.10.2020 – 31.12.2020

Število prejetih pobud oz. zahtev: 0

Število disciplinskih postopkov: 4

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 1

Število izrečenih ukrepov: 3

oz. sprejetih mnenj: 9

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top