Pavkovič in odvetniki d.o.o. – opozorilo strankam

Odvetniška zbornica Slovenije je bila s strani Ministrstva za pravosodje in več odvetnikov opozorjena, da se gospodarska družba s firmo »Pavkovič in odvetniki d.o.o.«  s sedežem Prisojna ulica 10, 2235 Sveta Trojica, predstavlja kot odvetniška družba. Navedena družba  oziroma v njej zaposleni posamezniki naj bi stranke zastopali tudi v postopkih na sodišču.

Odvetniška zbornica Slovenije, ki vodi imenik odvetnikov in odvetniških družb,  stranke opozarja, da gospodarska družba Pavkovič in odvetniki d.o.o., ni vpisana v imeniku odvetniških družb, prav tako nihče od družbenikov ali zaposlenih ni vpisan v imeniku odvetnikov

Odvetniška zbornica Slovenije je zoper prej navedeno družbo že sprožila postopke pred pristojnim inšpektoratom in sodiščem, saj navedba v firmi družbe »in odvetniki« zavaja stranke, saj vzbuja prepričanje, da gre za odvetniško družbo. Prav tako gospodarska družba Pavkovič in odvetniki d.o.o. ne izpolnjuje zakonskih pogojev za odvetniško družbo.

Odvetniška zbornica Slovenije strankam priporoča previdnost.

Scroll to Top