Prijave – Obdobje 1.1.2020 – 31.3.2020

Število prejetih pobud oz. zahtev: 14

Število disciplinskih postopkov: 5

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 14

Število izrečenih ukrepov: 2

oz. sprejetih mnenj: 3

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top