Ostalo – prvi val

(7.4.2020) Podpora OZS predlogu zakonske ureditve prilagoditve najemnih in zakupnih razmerij zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin in drugih stvari v primeru izrednih dogodkov

(8.4.2020) Poziv OZS k takojšnji aktivaciji sodne veje oblasti

(9.4.2020) Pripombe OZS k že sprejetim interventnim zakonom ter novi predlogi

(10.4.2020) Dopis MNZ- izplačila odvetnikom- svetovalcem za begunce

(11.4.2020) Oddaja Studio na Radio Prvi- Kaj se v času epidemije koronavirusa dogaja s pravico? Ključni akterji o delu sodišč, tožilstva, odvetnikov

(22.4.2020) OZS izvedla prve odvetniške izpite preko videokonferenčnega sistema

(4.5.2020) Dopis VS RS glede vročanja sodnih pisanj v nenujnih zadevah

(4.5.2020) Odredba Vrhovnega sodišča RS o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ

(4.5.2020) Dopis OZS v zvezi z zagotavljanjem potrebnih pogojev za preprečevanje širjenja virusne okužbe

(5.5.2020) Poslovalnice Pošte Slovenije d.o.o.

(15.5.2020) Dopis OZS v zvezi z Odlokom Vlade RS o preklicu epidemije in tekom rokov

(15.5.2020) Pojasnila Vlade RS o veljavnosti interventnih ukrepov s področja pravosodja:

https://www.gov.si/novice/2020-05-15-pojasnilo-o-veljavnosti-interventnih-ukrepov-s-podrocja-pravosodja/

(18.5.2020) Obvestilo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

(21.5.2020) Dopis Vrhovnega sodišča v zvezi z Odlokom Vlade o preklicu epidemije in tek rokov

(27.5.2020) Izjava CCBE glede aplikacij za sledenje stikov med COVID-19

 

Scroll to Top