Prijave – Obdobje 1.7.2023 – 30.9.2023

Število prejetih pobud oz. zahtev: 4

Število disciplinskih postopkov: 4 

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 7

Število izrečenih ukrepov: 2

oz. sprejetih mnenj: 8

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top