Prijave – Obdobje 1.4.2023 – 30.6.2023

Število prejetih pobud oz. zahtev: 2

Število disciplinskih postopkov: 9

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 3

Število izrečenih ukrepov: 3

oz. sprejetih mnenj: 6

Število zastaranih postopkov: 1

Scroll to Top