Prijave – Obdobje 1.1.2023 – 31.3.2023

Število prejetih pobud oz. zahtev: 16

Število disciplinskih postopkov: 4

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa:

Število izrečenih ukrepov: 5

oz. sprejetih mnenj: 3

Število zastaranih postopkov: 1

Scroll to Top