Prijave – Obdobje 1.10.2022 – 31.12.2022

Število prejetih pobud oz. zahtev: 2

Število disciplinskih postopkov: 14

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa:

Število izrečenih ukrepov: 7

oz. sprejetih mnenj: 6

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top