Prijave – Obdobje 1.7.2022 – 30.9.2022

Število prejetih pobud oz. zahtev: 3

Število disciplinskih postopkov: 16

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 13

Število izrečenih ukrepov: 1

oz. sprejetih mnenj: 6

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top