Prijave – Obdobje 1.4.2022 – 30.6.2022

Število prejetih pobud oz. zahtev: 3

Število disciplinskih postopkov: 9

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 2

Število izrečenih ukrepov: 2

oz. sprejetih mnenj: 5

Število zastaranih postopkov: 1

Scroll to Top