Prijave – Obdobje 1.1.2022 – 31.3.2022

Število prejetih pobud oz. zahtev: 10

Število disciplinskih postopkov: 14

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 5

Število izrečenih ukrepov: 3

oz. sprejetih mnenj: 4

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top