Prijave – Obdobje 1.10.2021 – 31.12.2021

Število prejetih pobud oz. zahtev: 6

Število disciplinskih postopkov: 3

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 9

Število izrečenih ukrepov: 1

oz. sprejetih mnenj: 11

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top