Prijave – Obdobje 1.7.2021 – 30.9.2021

Število prejetih pobud oz. zahtev: 2

Število disciplinskih postopkov: 3

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 5

Število izrečenih ukrepov: 2

oz. sprejetih mnenj: 5

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top