Prijave – Obdobje 1.4.2021 – 30.6.2021

Število prejetih pobud oz. zahtev: 2

Število disciplinskih postopkov: 0

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 6

Število izrečenih ukrepov: 1

oz. sprejetih mnenj: 3

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top