Sestava disciplinskih organov in organov za presojo kršitev Kodeksa odvetniške poklicne etike (za obdobje april 2018-april 2021)

Disciplinski tožilec OZS: mag. Mitja JELENIČ NOVAK

Namestniki disciplinskega tožilca: Katarina ČEČ LABERNIK, Ula TOMADUZ, Uroš PAVLINA, mag. David POGOREVC, Borut MARKOŠEK

Disciplinska komisija prve stopnje:

Predsednik disciplinske komisije I.stopnje:

Mitja INKRET

Člani disciplinske komisije I. stopnje:

Manuela BENCAK, Neva ČOKERT, Klaudija GABER, Klemen GOLOB, Iva INKRET MARKOVINOVIČ, mag. Simon KARLOVŠEK, Peter MALIS, Metka MATJAŠIČ ŠERDONER, Tatjana MEDIC, Jernej RADEŽ, Jurij REDEK, Katja SELJAK VARGA, Nejc SETNIKAR, Žiga ŠRIBAR, Nina ŠKRLEC ŠTUMBERGER

Predsednik disciplinske komisije II.stopnje:

Bojan MAKOVEC

Člani disciplinske komisije II. stopnje: 

Vesna BAJEC, Gorazd BALAŽIC, Mitja BARTENJEV, Jure DEBEVEC, mag. Nataša MLAKAR SUKIČ, Mojca NEUDAUER MEGLIČ, Anton NOSAN, mag. Maja PRODAN JURIČ, Matjaž ŠALOVEN, mag. Miha ŠIPEC, Rok ŠONC, dr. Miha ŠOŠIĆ,  Anja ŠTROVS, Petra VALENTINČIČ,  Dragica VUGA

Disciplinsko sodišče:

člani:
Alenka CERAR, Rok PETRIČ, Borut ŠKERLJ

namestniki članov:
Luka DIVJAK, Gregor SIMONITI, Igor SMOLEJ

in dva vrhovna sodnika kot zunanja člana.

Komisija za etiko: Živa DROL NOVAK, Tatjana AHLIN, mag. Dejan GRACER

Lista članov Častnega razsodišča: dr. Peter ČEFERIN, Dunja GRGUREVIČ, Bogdana ŽIGON, Miran KOS, dr. Konrad PLAUŠTAJNER, Mitja STRAŽAR in Stanislav KLEMENČIČ, Andrej RAZDRIH, Miha KOZINC, Janez TEKAVC, mag. Emil ZAKONJŠEK

 

 

 

Scroll to Top