Protokol št. 15 h EKČP- veljavnost od 1. 8. 2021

V sredo, 21. aprila 2021 bo veleposlanica Michele Giacomelli, stalna predstavnica Italije, deponirala listino o ratifikaciji Protokola št. 15 o spremembi Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (CETS št. 213).

Ta ratifikacija bo sprožila začetek veljavnosti Protokola št. 15 za vse države članice Sveta Evrope 1. avgusta 2021.

Najpomembnejša sprememba, ki jo bo uvedel Protokol št. 15, je skrajšanje roka za vložitev vloge pri Evropskem sodišču za človekove pravice s šestih mesecev na štiri mesece od dne, ko je bila sprejeta dokončna odločitev po domačem pravu.

 

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokol št. 15 h EKČP

Scroll to Top