Prijave – Obdobje 1.1.2021 – 31.3.2021

Število prejetih pobud oz. zahtev: 9

Število disciplinskih postopkov: 1

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 4

Število izrečenih ukrepov: 1

oz. sprejetih mnenj: 2

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top