Prijave – Obdobje 1.7.2020 – 30.9.2020

Število prejetih pobud oz. zahtev: 7

Število disciplinskih postopkov: 2

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 5

Število izrečenih ukrepov: 0

oz. sprejetih mnenj: 0

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top