Prijave – Obdobje 1.4.2020 – 30.6.2020

Število prejetih pobud oz. zahtev: 0

Število disciplinskih postopkov: 0

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 4

Število izrečenih ukrepov: 2

oz. sprejetih mnenj: 10

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top