Prijave – Obdobje 1.7.2019 – 1.10.2019

Število prejetih pobud oz. zahtev: 4

Število disciplinskih postopkov: 6

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 11

Število izrečenih ukrepov: 1

oz. sprejetih mnenj: 2

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top