Prijave – Obdobje 1.4.2019 – 30.06.2019

Število prejetih pobud oz. zahtev: 1

Število disciplinskih postopkov: 3

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 11

Število izrečenih ukrepov: 3

oz. sprejetih mnenj: 9

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top