Prijave – Obdobje 1.1.2019 – 31.3.2019

Število prejetih pobud oz. zahtev: 10

Število disciplinskih postopkov: 8

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 19

Število izrečenih ukrepov: 6

oz. sprejetih mnenj: 13

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top