Prijave – Obdobje 1.10.2018 – 1.1.2019

Število prejetih pobud oz. zahtev: 3

Število disciplinskih postopkov: 11

in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 11

Število izrečenih ukrepov: 0

oz. sprejetih mnenj: 4

Število zastaranih postopkov: 0

Scroll to Top