Skupni projekt Evropske komisije in Sveta Evrope »Zagotavljanje največje koristi otroka v civilnih sodnih postopkih v Sloveniji« – PROŠNJA ZA IZPOLNITEV KRATKEGA VPRAŠALNIKA -ROK 21. 6. 2024

Spoštovani kolegi in spoštovane kolegice,

s strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli prošnjo za izpolnitev krajšega vprašalnika.

V okviru skupnega projekta Evropske komisije in Sveta Evrope »Zagotavljanje največje koristi otrok v civilnih sodnih postopkih v Sloveniji«, ki se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, je Svet Evrope za pripravo analize glede usposabljanj strokovnjakov, ki sodelujejo v civilnih sodnih postopkih, ki vključujejo otroke, zaprosil PIC – Pravni center za
varstvo človekovih pravic in okolja. Slednji je pripravil kratek vprašalnik, s katerim želi pridobiti osnovne podatke o izobraževanjih in usposabljanjih sodnikov, strokovnih sodelavcev na sodiščih in od odvetnikov, na področju obravnave otrok v civilnih sodnih postopkih.

Projekt ima dva glavna rezultata:
1. Vzpostavitev celovitega akcijskega načrta za reformo slovenskega pravnega okvira na področju civilnih sodnih postopkov, v katere so vključeni otroci,
2. Izvajanje akcijskega načrta in strategije za sistemsko omogočanje otrokom prijaznega pravosodja ter hitrega reševanja primerov na nacionalni ravni.

Do vprašalnika lahko dostopate TU.

Scroll to Top