Informacija o pričetku izdaje novih osebnih izkaznic

Prilagamo dopis Ministrstva za notranje zadeve s katerim seznanja, da je Republika Slovenija 18. marca 2022 začela izdajati biometrične osebne izkaznice, skladno z Uredbo (EU) 2019/1157 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije. K dopisu so priložene osnovne informacije o biometričnih osebnih izkaznicah.

Scroll to Top