Območni zbori

Območni zbori odvetnikov se oblikujejo za območja sodnih okrožij. Območni zbor sestavljajo odvetniki z območja zbora ter odvetniški kandidati in pripravniki, ki delajo pri njih in ki sodelujejo pri delu zbora brez pravice glasovanja. Članstvo v območnem zboru je obvezno. Območnih zborov je 11:

Območni zbor Celje

Predsednik: mag. ANDREJ JANEŽIČ

Območni zbor Koper

Predsednica: DOLORES MAUČEC

Območni zbor Kranj

Predsednica: LARA SAVNIK

Območni zbor Krško

Predsednik: BRANKO ROŽMAN

Območni zbor Ljubljana

Predsednica: ALENKA KOŠOROK HUMAR

Območni zbor Maribor

Predsednica: ANDREJA DAJČMAN

Območni zbor Pomurje

Predsednik: SLAVKO FARTELJ

Območni zbor Nova Gorica

Predsednica: TANJA MARUŠIČ

Območni zbor Novo mesto

Predsednik: IGOR SMOLEJ

Območni zbor Ptuj

Predsednik: GREGOR RESNIK

Območni zbor Slovenj Gradec

Predsednik: DAVID POGOREVC