Območni zbori

Območni zbori odvetnikov se oblikujejo za območja sodnih okrožij. Območni zbor sestavljajo odvetniki z območja zbora ter odvetniški kandidati in pripravniki, ki delajo pri njih in ki sodelujejo pri delu zbora brez pravice glasovanja. Članstvo v območnem zboru je obvezno. Območnih zborov je 11:

 • Celje
 • Koper
 • Kranj
 • Krško
 • Ljubljana
 • Maribor
 • Pomurje
 • Nova Gorica
 • Novo mesto
 • Ptuj
 • Slovenj Gradec

Območni zbor Celje

Predsednik: mag. ANDREJ JANEŽIČ

Seznami odvetnikov

Brezplačna pravna pomoč  (posodobljeno 31.3.2022)

Seznam zagovornikov v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (posodobljeno 31.3.2022)

Območni zbor Koper

Predsednica: DOLORES MAUČEC

Seznam odvetnikov (ažurirano 14.2.2022)

Brezplačna pravna pomoč (ažurirano 10. 1. 2022)

Zastopanje mladoletnih oškodovancev

Dežurni - preiskava in po Zakonu o duševnem zdravju

Zagovorniki po uradni dolžnosti in zagovorniki mladoletnih 

Območni zbor Kranj

Predsednica: LARA SAVNIK

Seznam odvetnikov

Razpored dežurstev odvetnikov od 21.12.2021 do 31.5.2022 (posodobljeno 22.12.2021)

Brezplačna pravna pomoč (posodobljeno 6.8.2021)

Območni zbor Krško

Predsednik: BRANKO ROŽMAN

Seznami odvetnikov (ažurirano 7. 12. 2020)

Brezplačna pravna pomoč (posodobljeno 5. 3. 2020)

Seznami zagovornikov v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (posodobljeno 7. 12. 2020)

Območni zbor Maribor

Predsednica: ANDREJA DAJČMAN

Seznami odvetnikov 

Brezplačna pravna pomoč (Posodobljeno 1.3.2022)

Zagovorniki v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (Posodobljeno 31.1.2022)

Območni zbor Novo mesto

Predsednica: VESNA BAJEC

Seznami odvetnikov (ažurirani 3. 2. 2022)

Zagovorniki v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (posodobljeno 3.2.2022)

Brezplačna pravna pomoč (posodobljeno 3.2.2022)

Območni zbor Ptuj

Predsednik: GREGOR RESNIK

Seznami odvetnikov

Brezplačna pravna pomoč(ažurirano 5.1.2022)

Seznam zagovornikov v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti  (ažuriran 5.1.2022)

Območni zbor Slovenj Gradec

Predsednik: DAVID POGOREVC

Seznam odvetnikov

(posodobljeno 25. 4. 2022)

(posodobljeno 25.4.2022)

Scroll to Top