Območni zbori

Območni zbori odvetnikov se oblikujejo za območja sodnih okrožij. Območni zbor sestavljajo odvetniki z območja zbora ter odvetniški kandidati in pripravniki, ki delajo pri njih in ki sodelujejo pri delu zbora brez pravice glasovanja. Članstvo v območnem zboru je obvezno. Območnih zborov je 11:

 • Celje
 • Koper
 • Kranj
 • Krško
 • Ljubljana
 • Maribor
 • Pomurje
 • Nova Gorica
 • Novo mesto
 • Ptuj
 • Slovenj Gradec

Območni zbor Celje

Predsednik: mag. ANDREJ JANEŽIČ

Seznami odvetnikov

Brezplačna pravna pomoč (posodobljeno 4. 9. 2023)

Seznam zagovornikov v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (posodobljeno 6.7.2023)

Seznam usposobljenih zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 3. odst. 452. b člena ZKP (posodobljeno 22. 6. 2023)

Območni zbor Krško

Predsednica: KLAVDIJA KERIN

Seznami odvetnikov (ažurirano 10. 5. 2023)

Brezplačna pravna pomoč (posodobljeno 19. 6. 2023)

Seznami zagovornikov v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (posodobljeno 19. 6. 2023)

Seznam usposobljenih zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 3. odst. 452. b člena ZKP (posodobljeno 19. 4. 2023)

Območni zbor Maribor

Predsednica: ANDREJA DAJČMAN

Seznami odvetnikov 

Brezplačna pravna pomoč (Posodobljeno 11. 9. 2023)

Zagovorniki v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (Posodobljeno 11. 9. 2023)

Seznam usposobljenih zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 3. odst. 452. b člena ZKP (posodobljeno 23. 6. 2023)

Območni zbor Novo mesto

Predsednica: VESNA BAJEC

Območni zbor Slovenj Gradec

Predsednik: DAVID POGOREVC

Seznam odvetnikov

Brezplačna pravna pomoč (posodobljeno 25.8.2023)

Seznam zagovornikov v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (posodobljeno 19.6.2023)

Seznam usposobljenih zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 3. odst. 452. b člena ZKP (posodobljeno 23.6.2023)

Scroll to Top