Sestava disciplinskih organov in organov za presojo kršitev Kodeksa odvetniške poklicne etike

Disciplinski tožilec OZS: odvetnik mag. Mitja JELENIČ NOVAK

Namestniki disciplinskega tožilca: odvetnica Sanda AČIMOVIĆ, odvetnik Borut MARKOŠEK, odvetnik Uroš PAVLINA, odvetnik mag. David POGOREVC, odvetnica Petra PRIMIC PETROV

Disciplinska komisija prve stopnje:

Predsednik disciplinske komisije I. stopnje OZS: odvetnik Mitja Inkret

Člani  disciplinske komisije I. stopnje:odvetnica Manuela BENCAK , odvetnica Darja BOBNAR, odvetnik Matic CMOK, odvetnica Katarina ČEČ LABERNIK, odvetnica Lea FLORJANČIČ, odvetnik Klemen GOLOB, odvetnik Ivo GRLICA, odvetnik Zvonko IRT, odvetnica Tina PODGORNIK, odvetnik Jernej RADEŽ   , odvetnik Jurij REDEK, odvetnik Nejc SETNIKAR, odvetnica dr. Andreja STRNAD, odvetnica Nina ŠKRLEC ŠTUMBERGER, odvetnica Lilit ZAVAŠNIK.

Disciplinska komisija druge stopnje:

Predsednik disciplinske komisije II. stopnje OZS: odvetnik Bojan MAKOVEC

Člani disciplinske komisije II. stopnje: odvetnica Viktorija BADOVINAC ŠVARC, odvetnik Jure DEBEVEC, odvetnik mag. Simon KARLOVŠEK, odvetnica Tatjana MEDIC, odvetnica Mojca NEUDAUER MEGLIČ, odvetnik Anton NOSAN, odvetnik mag. Miha ŠIPEC, odvetnik Rok ŠONC, odvetnik dr. Miha ŠOŠIĆ, odvetnik Matej ŠPORAR, odvetnik Žiga ŠRIBAR, odvetnica Anja ŠTROVS, odvetnik Valter URBANČIČ, odvetnica Petra VALENTINČIČ, odvetnica Klementina ZEME.

Disciplinsko sodišče:
Člani senata Disciplinskega sodišča: Damir IVANČIĆ, Igor SMOLEJ, mag. Cvetka ŽIROVNIK.
Namestniki članov senata Disciplinskega sodišča: Luka DIVJAK, Gregor SIMONITI, Kristjan ŽALEC.

Komisija za etiko: odvetnica Živa DROL NOVAK, Tatjana AHLIN, mag. Dejan GRACER.
Nadomestni člani Komisije za etiko: Giani FLEGO, Rija KRIVOGRAD, Pavle PENSA.

Lista članov Častnega razsodišča: odvetnik dr. Peter Čeferin, odvetnica Dunja Grgurevič, odvetnik Miran Kos, odvetnica Bogdana Žigon, odvetnik Stanislav Klemenčič, odvetnik Andrej Razdrih, odvetnik Miha Kozinc, odvetnik Janez Tekavc, odvetnik mag. Emil Zakonjšek.

Scroll to Top