Sestava disciplinskih organov in organov za presojo kršitev Kodeksa odvetniške poklicne etike

Disciplinski tožilec OZS: odvetnik mag. Mitja JELENIČ NOVAK

Namestniki disciplinskega tožilca: odvetnica Tjaša Ažnik, odvetnica Varja Holec, odvetnica Lidija Šubic, odvetnik Timon Hren, odvetnik Borut Markošek

Disciplinska komisija prve stopnje:

Predsednica disciplinske komisije I. stopnje OZS: odvetnica Petra Primic PETROV

Člani  disciplinske komisije I. stopnje: odvetnica BENCAK MANUELA, odvetnica BOGUNIČ SERGEJA, odvetnik ČOP UROŠ, odvetnik DIVJAK LUKA, odvetnik DOLINAR UROŠ, odvetnica GREBENŠEK MAJA, odvetnica KLEP VOLK URŠA, odvetnica MATJAŠIČ ŠERDONER METKA, odvetnica MEDIC TATJANA, odvetnica PAJNIK KARLA, odvetnik PETRIČ ROK, odvetnica mag. PRODAN JURIČ MAJA, odvetnica  mag. STRNAD ANDREJA, odvetnica ŠKRLEC NINA, odvetnica VORŠIČ LADI

Disciplinska komisija druge stopnje:

Predsednik disciplinske komisije II. stopnje OZS: odvetnik Bojan MAKOVEC

Člani disciplinske komisije II. stopnje: odvetnica BAJEC VESNA, odvetnik BALAŽIC GORAZD, odvetnik BARTENJEV MITJA, odvetnik IVANČIĆ DAMIR, odvetnica mag. JUG PAVLIN PETRA, odvetnica KLANČIČ RENATA, odvetnik KMET BORIS, odvetnica mag. MLAKAR SUKIČ NATAŠA, odvetnica NEUDAUER MEGLIČ MOJCA, odvetnik NOSAN ANTON, odvetnica SAJOVIC JELKA, odvetnik mag. ŠIPEC MIHA, odvetnik ŠONC ROK, odvetnica VELJKOVIČ MOJCA, odvetnica VUGA DRAGICA

Disciplinsko sodišče:

Člani senata Disciplinskega sodišča: odvetnica ALENKA CERAR, odvetnik IGOR SMOLEJ, odvetnica BOGDANA ŽIGON in Sodnika Vrhovnega sodišča RS: mag. Damijan Florjančič ter Maja Tratnik

Namestniki članov senata Disciplinskega sodišča: odvetnik TOMAŽ ALIČ, odvetnica TINKA BERK, odvetnik GREGOR SIMONITI 

Komisija za etiko: odvetnica Živa Drol Novak, odvetnica Tatjana Ahlin, odvetnik Janez Starman

Lista članov Častnega razsodišča: odvetnik dr. Peter Čeferin, odvetnica Dunja Grgurevič, odvetnik Miran Kos, odvetnik dr. Konrad Plauštajner, odvetnik Mitja Stražar, odvetnica Bogdana Žigon, odvetnik Stanislav Klemenčič, odvetnik Andrej Razdrih, odvetnik Miha Kozinc, odvetnik Janez Tekavc, odvetnik mag. Emil Zakonjšek.

Scroll to Top