Izbrisi po 3., 4. ali 9. tč. 1. odst. in po 2. odst. 30. člena ZOdv

Scroll to Top