1. val (marec-oktober 2020)

ZZUSUDJZ

(22.4.2020) Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZZUSUDJZ (23.4.2020) Predlog amandmajev OZS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZZUSUDJZ (28.4.2020) Predlog ZZUSUDJZ-A v smeri postopne aktivacije sodišč in upravnih organov (4.5.2020) ZDLGPE, ZZUSUDJZ-A, ZIUZEOP-A ter Sklepi o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma (25.5.2020) Sklep o …

ZZUSUDJZ VEČ…

Ostalo – prvi val

(7.4.2020) Podpora OZS predlogu zakonske ureditve prilagoditve najemnih in zakupnih razmerij zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin in drugih stvari v primeru izrednih dogodkov (8.4.2020) Poziv OZS k takojšnji aktivaciji sodne veje oblasti (9.4.2020) Pripombe OZS k že sprejetim interventnim zakonom ter novi predlogi (10.4.2020) Dopis MNZ- izplačila odvetnikom- svetovalcem za begunce …

Ostalo – prvi val VEČ…

Stečajni postopki in postopki prisilne poravnave

  (31.3.2020) Odredba Vrhovnega sodišča RS o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ (3.4.2020) Dopis Zbornice upraviteljev Slovenije v zvezi z Odredbo VS RS (3.4.2020) Dopis OZS v zvezi z Odredbo VS RS (8.4.2020) Dopis MGRT- Začasni interventni …

Stečajni postopki in postopki prisilne poravnave VEČ…

ZIUZEOP

(30.3.2020) Predlog zakona  (31.3.2020) Pripombe OZS na Predlog zakona (31.3.2020) Dodatne pripombe OZS na Predlog zakona Uveljavitev izredne pomoči (8.4.2020) Dopis OZS- Poziv FURS k plačilu davčnih obveznosti pred zapadlostjo v plačilo (8.4.2020) ZIUPPP in ZIUZEOP – Povzetek predvidenih ukrepov po PK-1 in PK-2 (10.4.2020) Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev …

ZIUZEOP VEČ…

Prvi paket zakonov

(26.3.2020) Predstavitev prvega paketa zakonov  (26.3.2020) Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) (26.3.2020) Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) (26.3.2020) Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)  (26.3.2020) Zakon o …

Prvi paket zakonov VEČ…

Scroll to Top