Seminar Priprave na PDI- marec 2024

Obveščamo vas, da v okviru Odvetniške akademije OZS že vrsto let poteka izobraževanje za naše pripravnike in da smo uspešno izvedli kar lepo število seminarjev priprav za PDI, z dobrimi rezultati na izpitih ter v zadovoljstvo udeležencev in obeh nosilcev izobraževanja, izjemne predavateljice in predavatelja, višje sodnice in višjega sodnika. V pripravi je nov termin – marec 2024 (začetek: 28.3.2024).

Seminar se bo izvajal v hibridni obliki; v živo in preko spleta (ZOOM).

Več informacije najdete TUKAJ oz. v nadaljevanju.

Seminar priprave na pisni del Pravniškega državnega izpita poteka ob četrtkih (kazenski del) in petkih (civilni del) od 16.00 – 19.00. Na uvodnem srečanju predavatelja podrobno razčlenita strukturo posamezne sodne odločbe, izpostavita ključne elemente, udeležencem podata smernice, navodila, opozorila, ponudita dragocene nasvete ter izročita v pisanje prvi primer sodne odločbe. Na nadaljnjih treh srečanjih predavatelja v sodelovanju z udeleženci analizirata osnutke treh sodnih odločb, pri čemer delita svoje mnenje, sugestije in priporočila. Na petem srečanju (ali po dogovoru doma) udeleženci pišejo simulacijo PDI. Na zaključnem šestem srečanju pa predavatelja podata povratne informacije in konstruktivne pripombe glede izvedene simulacije.

Kotizacija za seminar za odvetniške pripravnike je 650,00 EUR (+DDV), za zunanje udeležence pa 800,00 EUR (+DDV).

Prijave sprejemamo na info@odvetniska-akademija.si  

Predavatelja – nosilca izobraževanja:

Kazensko pravo: sodnica mag. Andreja Sedej Grčar

Od leta 1996 prvostopenjska razpravljajoča, preiskovalna in višja kazenska sodnica. 24 letne izkušnje iz sojenja na prvi stopnji, tudi v največjih postopkih organiziranega kriminala. Leta 2016 pridobljen naslov magister kazenskopravnih znanosti. Od leta 2018 predavateljica na Odvetniški akademiji OZS.

Civilno pravo: sodnik Matjaž Voglar

Od leta 2003 prvostopenjski in od leta 2019 višji civilni sodnik, od leta 2004 do leta 2018 vodja oddelka oziroma podpredsednik sodišča. Predavatelj in avtor strokovnih člankov, član komisij za pripravo zakonodaje in za preizkuse sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev. Od leta 2018 predavatelj na Odvetniški akademiji OZS.

Scroll to Top