Young European Lawyers Academy 2023/2024

Odvetniška Akademija OZS je partner projekta Young European Lawyers Academy, katerega glavni cilj je povečati ozaveščenost o presečnih področjih prava EU ter omogočiti učinkovito in koherentno uporabo prava EU med mladimi odvetniki, ki delujejo po vsej Evropi.

V okviru tega projekta so v Trierju (Nemčija) organizirani štirje dogodki; intenzivni desetdnevni tečaji v angleščini, ki bodo nudili začetno usposabljanje 30 mladim odvetnikom. Tečaj bo ponudil platformo za izmenjavo najboljših praks, informacij in znanja ter ustvarjal tesne stike med mladimi odvetniki iz različnih držav članic EU. Vključeni bodo tudi obiski Sodišča Evropske unije v Luxembourgu in Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu.

Prvi dogodek je bil uspešno izveden v juniju 2023 (poročilo udeleženk OZS). Trenutno potekajo prijave na dogodka, ki bosta od 3. do 12. junija 2024 in od 14. do 23. oktobra 2024. Prijave pošljite na elektronski naslov: info@odvetniska-akademija.si.

Več o samem projektu in programu YELA najdete tukaj.

Scroll to Top