Začasni ukrepi v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav

Spoštovani kolegi in kolegice,
vlada je sprejela začasne ukrepe za preprečevanja posledic poplav, ki zajemajo področje upravnih zadev, in sicer je 5. avgusta 2023 izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, ki je začel veljati 6. avgusta 2023 in velja en mesec.

Z omenjenim odlokom se na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank v upravnih zadevah in omogočanje odločanja organov v upravnih zadevah zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo.

Skladno z odlokom je strankam omogočeno:
– vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa;
– podaljšanje roka za izpolnitev materialnih obveznosti ter podaljšanje roka za izdajo odločbe in podobno;
– da prejmejo kopije dokumentacij, če ne morejo priti v prostore urada.

Roki za uveljavljenje procesnih pravic in izpolnitev procesnih obveznosti, razen v nujnih zadevah, ne tečejo sedem dni
od uveljavitve odloka.

Scroll to Top