Obvestilo o začetku uporabe prenovljene Uredbe o vročanju pisanj (EU) 2020/1784 in prenovljene Uredbe o pridobivanju dokazov (EU) 2020/1783

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi,

Ministrstvo za pravosodje nas je obvestilo o začetku uporabe prenovljene Uredbe o vročanju pisanj (EU) 2020/1784 in prenovljene Uredbe o pridobivanju dokazov (EU) 2020/1783. V njem najdete koristne informacije, vezane na prenovljeni uredbi, ki sta se pričeli uporabljati s 1. 7. 2022.

Obe Uredbi in vse potrebne informacije so objavljene tudi na portalu E-pravosodje oziroma Evropskem pravosodnem atlasu za civilne zadeve:

https://e-justice.europa.eu/321/SL/european_judicial_atlas_in_civil_matters

Obenem nas je seznanilo z nekaterimi sodbami Sodišča EU, vezanimi na prej veljavni uredbi o vročanju in dokazih, ki so bile objavljene nedolgo nazaj.

Gre za odločbe št. C-208/20 in C-256/20 , C-346/21 , C-196/21 ter št. C-7/21.

Posebej je ministrstvo izpostavilo odločbo št. C-208/20 in C-256/20, v kateri je sodišče odločilo, da se Uredba o dokazih ne uporablja za iskanje naslova osebe.

Zaprosilo za ugotovitev naslova osebe, ki ji je potrebno vročiti listine, je urejeno v Uredbi o vročanju, države članice pa so v zvezi s tem morale podati notifikacije k 7. členu Uredbe  o vročanju pisanj (EU) 2020/1784.

Lepo pozdravljeni.

Scroll to Top