ESČP – posodobljena slovenska verzija Praktičnega vodnika po merilih dopustnosti

Spoštovane kolegice in kolegi,

obveščamo vas, da je na spletni strani Evropskega sodišča za človekove pravice objavljena nova slovenska verzija Praktičnega vodnika po merilih dopustnosti.

Objavljena je na povezavi: https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_SLV.pdf. Gre za priročnik, ki vsebuje podrobne informacije glede pogojev dopustnosti individualnih pritožb na ESČP in je namenjen tako zastopnikom strank pred ESČP kot tudi drugim, ki smo na različne načine povezani z delom ESČP.

Posodobljena verzija vsebuje spremembe, ki so nastale v povezavi s spremembami Poslovnika sodišča (Rules of Court), kot tudi predstavitev najnovejše sodne prakse v povezavi s konkretnimi primeri v postopkih pred ESČP .

Lep pozdrav.


Scroll to Top