Zaprosilo sodiščem glede nerazpisovanja narokov na dan Odvetniške šole

Odvetniška zbornica Slovenije vsako leto zaprosi vsa sodišča, da na dan Odvetniške šole ne razpisujejo obravnav. V zadnjih dneh je več odvetnikov sporočilo, da so sodišča na dan 1. 4 2022 kljub zaprosilu zbornice razpisali obravnave oziroma le-teh ne želijo preklicati.

OZS je ponovno poslala dopis predsedniku Vrhovnega sodišča RS, naj se pozitivna praksa večine sodišč nadaljuje tudi v prihodnosti. Prilagamo dopis predsednika VS RS.

Scroll to Top