Izvajanje plačilnega prometa na fiduciarnih računih odvetnikov in odvetniških družb odprtih pri Sberbank banki d.d.

OZS je v dopisu z dne 28. 2. 2022 pozivala Banko Slovenije, da se pri sprejemanju nadaljnjih rešitev in ukrepov na ravni centralne banke, v zvezi s slovensko Sberbank banko d.o.o., upošteva poseben status fiduciarnih računov odvetnikov in odvetniških družb ter zaščiti in zagotovi nemoteno razpolaganje z zbranimi finančnimi sredstvi odvetnikovih strank na teh računih.

Banka Slovenije je dne 2. 3. 2022 obvestila, da je bil dne 1. 3. 2022 v okviru postopkov reševanja banke dosežen dogovor o njeni prodaji Novi ljubljanski banki d.d., Ljubljana. Sprejeta rešitev v skladu z Zakonom o reševanju in prisilnem prenehanju bank vsem komitentom (vključno z imetniki fiduciarnih računov) od dne 2. 3. 2022 dalje ponovno omogoča nemoteno in neomejeno poslovanje in razpolaganje s sredstvi.

Sporočilo za javnost Banke Slovenije

Scroll to Top