Skrajšanje roka za vložitev tožbe na ESČP- od 1. 2. 2022 dalje

Protokol št. 15 h EKČP, ki je pričel veljati 1. avgusta 2021, med drugim tudi skrajšuje časovno obdobje, v katerem lahko stranke vložijo pritožbo na ESČP na 4 mesece (prej 6 mesecev), šteto od sprejema dokončne odločitve po nacionalnem pravu. Sprememba je utemeljena z napredkom komunikacijske tehnologije.

Ta sprememba začne veljati šest mesecev po začetku veljavnosti protokola, torej 1. februarja 2022.

Message from the Registrar of the ECHR

Scroll to Top