Raziskava o zadovoljstvu javnosti z delovanjem sodišč v Republiki Sloveniji v letu 2017

Služba za razvoj sodne uprave na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije je pripravila obsežno raziskavo o zadovoljstvu z delovanjem sodišč. Vprašalniki, sestavljeni na podlagi mednarodnih izkušenj in priporočil Evropske komisije za učinkovitost pravosodja pri Svetu Evrope (CEPEJ), so bili namenjeni splošni javnosti, strokovni javnost (odvetnikom, državnim odvetnikom in državnim tožilcem), uporabnikom sodišč in zaposlenim. Zbiranje podatkov in analizo rezultatov je opravil zunanji izvajalec, Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

Zadovoljstvo javnosti z delovanjem slovenskih sodišč 2017 – brošura

Zadovoljstvo javnosti z delovanjem slovenskih sodišč 2017

Scroll to Top